Praktijk regels

Voor een adequate praktijkvoering, vragen we van u:

 • Om bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en/of afsprakenkaart mee te nemen. Wijzigingen in adressering, verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of meditatiegebruik tijdig door te geven.
 • Om onnodige vertraging in de planning te voorkomen, wordt u verzocht 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn

Om onvoorziene omstandigheden te voorkomen, wordt u verzocht de praktijk tenminste 2 maal per jaar te bezoeken voor periodiek consult/halfjaarlijkse controles, tenzij anders overeengekomen.

 • Om uw mondsituatie goed te kunnen beoordelen, graag voorafgaand aan een afspraak de tanden te poetsen.
 • Tenzij er sprake is van acute pijn, bestaat de periodieke controle enkel en alleen uit consult met eventuele röntgendiagnostiek. Eventuele vervolgbehandeling wordt hierop ingepland, zodat accurate agenda-planning kan worden nagestreefd.
 • Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer u korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij kosten in rekening brengen.
 • Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit persoonlijk, telefonisch of per email, waarvoor bovenstaande regel van toepassing is.
 • Wij houden ons het recht voor om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen en/ of betalingen niet nakomen, uit te schrijven.
 • Het is mogelijk dat een behandeling door bv. onvoorziene omstandigheden uitloopt. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de praktijk en diens medewerkers te verhalen.
 • Bij behandelingen boven 250 euro ontvangt u van ons een begroting.
 • Bij bezoek van de praktijkruimtes uw mobiele apparatuur op stil te zetten.
 • Zonder toestemming van de praktijkeigenaar is het niet toegestaan binnen de praktijk te fotograferen en/of te filmen.
 • Waak zelf over uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.